Advertisement

Main Ad

Bendera Morse dan penggunaanya

winayajayasakti.org - Bendera morse berukuran 90 cm x 60 cm diikatkan pada sebuah tongkat dengan panjang 1,20 meter. Warna bendera disesuaikan dengan latar belakanganya. Warna dasar putih dengan garis tengah hitam/biru untuk latar belakang gelap. Warna dasar hitam dengan garis tengah untuk latar belakang terang.
Cara memegang dan mengibarkan:
tangan kiri pada ujung tongkat di bawah dan tangan kanan memegang tongkat sebelah atas. Tangan kanan di muka bahu kiri dan tongkat miring ke kanan. Bendera digerakkan membentuk angka delapan (8) supaya bendera terus berkibar.

Cara membuat garis dan titik, sama melambaikan bendera dari kiri ke kanan. Untuk titik sama di atas kepala ke kanan. Untuk garis hampir sama menyentuh tanah. Untuk selesai satu kata bendera diayun ke kiri bawah. Tiap selesai melambaikan satu huruf, bendera harus dikembalikan dalam sikap sedia selama satu detik. Dari titik ke garis atau sebaliknya dalam satu huruf tidak ada jarak waktu.

Bagi penerima pos
Kalau kaya yang dibacakan huruf demi huruf, maka pada pembacaan huruf kata terakhir sebutkan “selesai satu kata” (bagi pembaca).

Pengirim kode morse dengan senter/ api/ lentera dapat dilakukan pada malam hari / di tempat gelap. Untuk tanda titik nyalakan sampaia menghitung dua bilangan. Untuk tanda garis nyalakan dengan menghitungnya sampai enam bilangan. Antara titik dan garis dalam satu huruf hitung satu bilangan. Antara huruf satu dengan huruf selanjutnya tiga bilangan. Antara satu kata dengan kata yang lain hitung sampai enam bilangan.

Posting Komentar

0 Komentar